Zapraszamy na naszą nową stronę - http://3liceum.edu.pl
______________________________________________________________________________________________________________
19 mar 2012 60-lecie Szkoły
OBEJRZYJ ZAPROSZENIE

Jubileusz 60-lecia Szkoły Patronatem Honorowym objęli:

Wojewoda Podlaski
Maciej Żywno
Prezydent Miasta Białegostoku
dr hab. Tadeusz Truskolaski
Podlaski Kurator Oświaty
Jerzy Kiszkiel
Marszałek Województwa Podlaskiego
Jarosław Dworzański

Opiekun medialny Jubileuszu:

Patroni medialni Jubileuszu:

Relacja z Jubileuszu 60-lecia III LO w mediach

Relacja w TVP Białystok: 24.10.2009r.: www.tvp.pl/bialystok/informacje/obiektyw/wideo/24102009-godz-1730
Relacja w Radio Akadera 87,7 FM: www.akadera.bialystok.pl/index.php/main/news/2842
Relacja telewizji TV Białystok z obchodów Jubileuszu w serwisie YouTube.

23 października o godz. 12.00 nastąpiła inauguracja uroczystych obchodów Jubileuszu 60-lecia Szkoły.
III LO jest częścią miasta, kraju, Unii Europejskiej. Aby dać wyraz przynależności do Białegostoku, ojczyzny, zjednoczonej Europy na maszty zostały wciągnięte trzy flagi, które będą od dzisiaj towarzyszyć wszystkim podniosłym wydarzeniom naszej szkoły.
W uroczystości wzięli udział pan Andrzej Bajkowski Komendant Podlaskiej Chorągwi ZHP w Białymstoku, pan Jan Żądło – Fundator Nagrody Dobrego Polaka, Przyjaciel III LO,
absolwenci szkoły, harcerze oraz obecni uczniowie III LO.

4


6

9

2

10

11

Fotorelacja ze Zjazdu Absolwentów, który odbył się 23.10.2009r.:

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

Fotorelacja z Gali Jubileuszowej – 24.10.2009r.:

Tablica informująca o Uroczystości Jubileuszu 60-lecia

Zaproszeni goście

Prowadzący uroczystość – p. Barbara Kalinowska (wicedyrektor) i p. Adam Aronowicz (nauczyciel)

Sala Opery i Filharmonii Podlaskiej podczas Gali Jubileuszowej 60-lecia III LO

Prezydent Miasta Białegostoku – p. Tadeusz Truskolaski

Podlaski Kurator Oświaty – p. Jerzy Kiszkiel – wręcza Medale Komisji Edukacji Narodowej nauczycielom III LO

Dyrektorzy III LO pełniący funkcje w latach ubiegłych

Nauczyciele uhonorowani Nagrodą Prezydenta Miasta Białegostoku i Statuetką Nauczyciela Mądrego Sercem – od lewej: p. Teresa Leszczyńska-Koziak i p. Maria Bartnicka

Nauczyciele III LO uhonorowani Nagrodą Dyrektora Szkoły

Poseł na Sejm – p. Damian Raczkowski, absolwent III LO

Prowadzący uroczystość – p. Barbara Kalinowska (wicedyrektor) i p. Adam Aronowicz (nauczyciel)

Goście honorowi, absolwenci III LO – od lewej: p. Jerzy Kiszkiel (Podlaski Kurator Oświaty), p. Barbara Kudrycka (Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego), p. Jarosław Dworzański (Marszałek Województwa Podlaskiego), p. Maciej Żywno (Wojewoda Podlaski)

Wystąpienie p. Barbary Kudryckiej

Wystąpienie p. Macieja Żywno

Wystąpienie p. Jarosława Dworzańskiego

Wystąpienie p. Jerzego Kiszkiela

Wojewoda Podlaski wręcza Dyrektorowi III LO – p. Małgorzacie Górniak pamiątkowy grawerton

Dyrektor III LO wręcza pamiątkowe dyplomy nauczycielom, którzy przepracowali 30. lat w III LO

Nauczyciele – absolwenci III LO – aktualnie pracujący w III LO

Wystąpienie p. Ewy Zaniewskiej Wicedyrektora Szkoły w imieniu nauczycieli-absolwentów III LO

Wystąpienie p. Grażyny Jurkowskiej – Przewodniczącej Rady Rodziców przy III LO

Wystąpienie p. Krystyny Wasiluk-Richter – Przewodniczącej RSOiW NSZZ Solidarności w Białymstoku

Wystąpienie p. Ryszarda Laskowskiego – wiceprezesa Zarządu Oddziału ZNP w Białymstoku

Emilia Kamińska i Agnieszka Kalinowska podczas występu galowego

Ania Gołębiowska

Ania Sas, Sandra Kopeć, Piotr Popławski

Robert Mróz

Paulina Godlewska i Paweł Poznański

Uczniowie III LO podczas występu galowego

Uczniowie III LO podczas występu galowego

Regina Jankowska, Ania Dolińska, Julia Jurczak, Michalina Żyłkiewicz

Karolina Zdrojkowska

Uczniowie III LO podczas występu galowego

Ania Sas

Ewa Fiedoruk, Monika Horodek, Kinga Nowik, Elżbieta Kaluchiewicz

Monika Horodek i Paulina Borkowska

Uczniowie III LO podczas występu galowego

Uczniowie III LO podczas występu galowego

Uczniowie III LO podczas występu galowego

Uczniowie III LO podczas występu galowego

Uczniowie III LO podczas występu galowego

Uczniowie III LO podczas występu galowego

Uczniowie III LO podczas występu galowego

P. Magda Juchnowicz – absolwentka III LO – przygotowująca uczniów do występu podczas Gali Jubileuszowej

Dyrektor III LO – p. Małgorzata Górniak z autorkami publikacji o III LO – p. Urszulą Wiśniowolską, Anną Kietlińską ,Marią Bartnicką

Publikacja z okazji 60-lecia III LO

W budynku Opery i Filharmonii Podlaskiej

Prezydent Miasta Białegostoku – p. Tadeusz Truskolaski wpisuje się do Księgi Honorowej

Marszałek Województwa Podlaskiego – p. Jarosław Dworzański wpisuje się do Księgi Honorowej

Tort jubileuszowy

UWAGA!
Osoby uczestniczące w Jubileuszu 60-lecia III LO, które chcą otrzymać wersję elektroniczną fotografii z uroczystości jubileuszowych (zjazd, gala i bal) proszone są o wysłanie e-maila ze swoim imieniem i nazwiskiem na adres: jubileusz@gieraltowski.biz.