Zapraszamy na naszą nową stronę - http://3liceum.edu.pl
______________________________________________________________________________________________________________
30 wrz 2014 Stypendium w dziedzinie twórczości artystycznej uczniom uzdolnionym artystycznie 2014

Informujemy, że można ubiegać się o Stypendium
w dziedzinie twórczości artystycznej uczniom uzdolnionym artystycznie

w terminie do 31 października 2014r.
Szczegóły na stronie: http://www.wrotapodlasia.pl/pl/kultura/stypendia_marszalka /dla uczniow uzdilnionych_artystycznie/

Uczniowie ubiegający się o stypendium proszeni są o dostarczenie wniosków w wersji elektronicznej wraz z załącznikami potwierdzającymi osiągnięcia artystyczne do gabinetu pedagoga/psychologa
do dnia 27 października 2014r.

 

01 wrz 2014 Stypendium szkolne – socjalne

Istnieje możliwość ubiegania się  o
Stypendium szkolne (socjalne)

Szczegółowe informacje dotyczące warunków ubiegania się

 o stypendium znajdują się na www.bialystok.pl/edukacja/stypendia

Termin składania wniosków – do 15 września 2014r.
(pedagog szkolny/psycholog)

30 maj 2014 Informacje o stypendiach
23 maj 2014 Stypendia Fundacji Edukacyjnej im. Jerzego Guzonia

Fundacja Edukacyjna im. Jerzego Guzonia organizuje III edycję stypendiów dla młodzieży. W roku akademickim 2014/2015 Fundacja zamierza przyznać 400 stypendiów wypłacanych w 10. miesięcznych ratach po 544 zł.
Jeśli:
• zdałeś egzamin maturalny w 2013 lub 2014 roku,
• w roku akademickim 2014/2015 po raz pierwszy podejmujesz studia na polskiej wyższej uczelni,
• mieszkasz na wsi lub w mieście poniżej 30 000 mieszkańców,
• dochód na osobe w twojej rodzinie w 2013 roku nie przekroczył 1008 zł miesięcznie
zapoznaj się z Regulaminem Fundacji i zarejestruj się na stronie
Rekrutacja będzie trwać od 1 licpa do 13 września 2014 roku do godz. 16.00
Brak ograniczeń co do kierunku studiów!
Cała operacja rekrutacji stypendystów odbywa się przez Internet.
Warunki przyznawania stypendiów w Regulaminie Fundacji na stronie www.fejj.pl ”
Wszelkie pytania prosimy kierować na styp.1rok@fejj.pl”

12 maj 2014 Stypendium w dziedzinie twórczości artystycznej uczniom uzdolnionym artystycznie

Uczeń ubiegający się o stypendium powinien być przede wszystkim laureatem bądź finalistą artystycznego konkursu, turnieju, przeglądu, festiwalu lub artystycznej olimpiady na szczeblu międzynarodowym, krajowym lub wojewódzkim. Wniosek o przyznanie stypendium na rok szkolny 2014/2015 należy pobrać ze strony internetowej www.bialystok.pl (zakładka Edukacja/Stypendia/Stypendia artystyczne).

Wypełnione wnioski wraz z załącznikami należy złoży w gabinecie pedagoga szkolnego i psychologa w terminie do dnia 13 czerwca (piątek) 2014 r.

24 sty 2014 Stypendia Marszałka Województwa Podlaskiego uczniom uzdolnionym artystycznie
Zuzanna Siemieniako, ucz. kl. II d z Jarosławem Zygmuntem Dworzańskim Marszałkiem Województwa Podlaskiego

Zuzanna Siemieniako, ucz. kl. II d z Jarosławem Zygmuntem Dworzańskim Marszałkiem Województwa Podlaskiego

23 stycznia 2014 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Białymstoku już po raz dziewiąty odbyła się gala wręczenia stypendiów Marszałka Województwa Podlaskiego uczniom uzdolnionym artystycznie.
W roku 2013 złożono 170 wniosków o stypendia. Wnioski opiniowała siedmioosobowa komisja. Komisja brała pod uwagę zasięg całego terytorium województwa, różnorodność talentów, rozpiętość wiekową, warunki rozwoju talentu. Na podstawie opinii komisji (ekspertów w dziedzinie edukacji kulturalnej z naszego województwa) – Zarząd Województwa Podlaskiego przyznał 60 uczniom uzdolnionym artystycznie stypendium w wysokości po 250 zł miesięcznie każde, na 2014 rok.
Wśród stypendystów znalazły się dwie uczennice naszej szkoły:
Karolina Jakubowska, ucz. kl. III e,
Zuzanna Siemieniako, ucz. kl. II d.
Podczas gali odbyła się także prezentacja talentów stypendystów, poczynając od demonstracji obrazów, poprzez śpiew i recytację, na tańcu kończąc. czytaj więcej…

23 lip 2013 Stypendium za innowacyjną myśl techniczną 2012/2013 – ośmiu laureatów z III LO!

Wśród 35 laureatów stypendium za innowacyjną myśl techniczną dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów za rok szkolny 2012/2013 znalazło się ośmiu uczniów III LO. Gratulujemy wspaniałych osiągnięć i życzymy dalszych sukcesów! A oto uhonorowani wysokimi stypendiami uczniowie naszej szkoły:
Paweł Bajgus, Dariusz Patryk Wróblewski, Bartosz Łukowicz, Maciej Szczerba, Michał Goworko, Piotr Arciuch, Rafał Niewiński, Jakub Czarniecki.

18 maj 2013 Stypendium Prezydenta Miasta Białegostoku na rok szkolny 2013/14 za wyniki i osiągnięcia w nauce

Uczeń ubiegający się o stypendium powinien być przede wszystkim laureatem bądź finalistą przedmiotowego konkursu, olimpiady lub turnieju na szczeblu międzynarodowym, krajowym lub wojewódzkim.
Uczniowie ubiegający się o stypendia proszeni są o dostarczenie wniosków (w formie elektronicznej) wraz
z załącznikami do gabinetu pedagoga/psychologa w terminie do 18 czerwca 2013r.

Wnioski stypendialne do pobrania na stronie: http://www.bialystok.pl (zakładka Edukacja/Stypendia/Stypendia naukowe).

28 sie 2012 Stypendia dla uczniów i nauczycieli – mojestypendium.pl

Szanowni Państwo,

Ministerstwo Edukacji Narodowej zachęca uczniów, rodziców i nauczycieli do odwiedzenia serwisu www.mojestypendium.pl.

Jest to strona m.in. dla uczniów i nauczycieli, młodych naukowców, artystów i sportowców – wszystkich, którzy szukają możliwości finansowania swojego rozwoju. Mojestypendium.pl to baza aktualnych ofert stypendialnych oraz konkursów naukowych i artystycznych. Dzięki wyszukiwarce każdy zainteresowany może łatwo znaleźć stypendium lub konkurs najbardziej odpowiadający jego pasjom, talentom i potrzebom. W 2011 r. odwiedzający serwis mogli ubiegać się o 15 600 stypendiów o łącznej wartości 111 mln zł. Serwis powstał w 2006 r. i prowadzony jest przez Fundację Dobra Sieć w partnerstwie z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności i Fundacją Orange.

W serwisie www.mojestypendium.pl można znaleźć:

  • Bazę aktualnych stypendiów i konkursów (ponad 4000 informacji z Polski i zagranicy)
  • Artykuły o stypendiach i grantach
  • Konkursy dla stypendystów i dla organizatorów programów stypendialnych
  • Regulacje prawne dotyczące przyznawania stypendiów i raporty z badań rynku stypendialnego

Jednocześnie, Ministerstwo zachęca do udziału w konkursie „Moje stypendium – Opowieści stypendialne” – informacja o konkursie znajduje się poniżej.
„Moje stypendium – Opowieści stypendialne”

28 sie 2012 Stypendium szkolne 2012/2013

Uczniowie ubiegający się o stypendium szkolne proszeni są o zapoznanie się z zasadami przyznawania stypendium. Wnioski wraz z zalącznikami przyjmowane są w gabinecie pedagoga/psychologa.
Informacja dotycząca ubiegania się o stypendium szkolne na rok szkolny 2012-13
Oświadczenie 2012-13
Wniosek stypendium szkolne 2012-2013
Pouczenie