Zapraszamy na naszą nową stronę - http://3liceum.edu.pl
______________________________________________________________________________________________________________
11 sty 2015 OGÓLNOPOLSKI KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO „FOX” 2015
Konkurs odbędzie się 3 marca 2015r.
Zgłoszenia przyjmują nauczyciele języka angielskiego do 22 stycznia włącznie.
Opłata za udział w konkursie wynosi 8 zł.
Uczestnicy, ja co roku, muszą przeczytać lekturę w języku angielskim. W tym roku są to: „David Copperfield” – klasy pierwsze i „The Man in the Iron Mask” – klasy drugie i trzecie.
Zagadnienia, na podstawie których zostaną sformułowane trzy zadania konkursowe i inne informacje znajdują się na stronie www.fox.wombb.edu.pl.
Zachęcamy do udziału!
Iwona Waszczuk
01 gru 2014 Konkurs Historyczny

Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych w Białymstoku zaprasza do udziału w Konkursie Historycznym:  „Polska -Nasza Niepodległa. Polacy w walce o niepodległość 1795 -1918/1922″. Konkurs skierowany jest do uczniów wszystkich etapów edukacyjnych oraz młodzieży polskiej mieszkającej poza granicami kraju. Konkurs dotyczy walki Polaków o Niepodległość w XIX i na pocz. XX wieku oraz okresu niepodległości w latach 1918-1939. Jako temat przewodni drugiej edycji Konkursu wybraliśmy:
„I wojna światowa: żołnierze – dowódcy – bitwy – wydarzenia w moim regionie” czytaj więcej…

26 maj 2014 Konkurs plastyczny „Szwajcaria-bajeczna do zakochania się, czyli: die Schweiz-fabelhaft zum Verlieben”

Stowarzyszenie Języka Niemieckiego Oddział w Białymstoku serdecznie zaprasza w ramach obchodów Dnia Języka Niemieckiego do udziału w konkursie plastycznym pt: „Szwajcaria-bajeczna do zakochania się, czyli: die Schweiz-fabelhaft zum Verlieben”
Dzień Języka Niemieckiego (13 września 2014r.) został objęty Honorowym Patronatem Kuratora Podlaskiego.
Każdy uczestnik i prowadzący nauczyciel otrzyma dyplom. Na zwycięzców czekają ciekawe nagrody! czytaj więcej…

26 mar 2014 Francophonie poétique 2014 „Moja podróż do Walonii”

frankof

Organizowany corocznie w marcu z okazji Światowego Dnia Frankofonii, Konkurs Francophonie Poétique ma na celu sprzyjanie odkrywaniu przez młodzież gimnazjalną i licealną kultury i literatury krajów francuskojęzycznych oraz rozwijanie ich umiejętności językowych i artystycznych w językach francuskim i polskim.
Od początku swego istnienia był to konkurs recytatorski, w tegorocznej ósmej edycji wybrany utwór poetycki ma stać się inspiracją do krótkiej (8-10 min.) multimedialnej podróży do Walonii, historyczno-kulturowego regionu Belgii. Uczestnik Konkursu ma swobodę w wyznaczeniu jej trasy proponując tym samym własną interpretację wiersza. Trasę można rozumieć dosłownie lub w przenośni. Mogą ją tworzyć konkretne miejsca bliskie poecie: miasta, zabytki, instytucje regionu Walonii lub też związane z jego życiem miejsca, wydarzenia, znane postaci ze świata kultury tego regionu. Może to być także podróż zainspirowana treścią czy przesłaniem utworu walońskiego poety. W Finale Konkursu (28 marca 2014) uczestnicy prezentują także ekspresyjną lekturę wiersza w języku francuskim.
Konkurs jest organizowany przez III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Białymstoku, Zakład Języka Francuskiego (Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku) oraz białostocki oddział PROF.-EUROPE. Patronat honorowy nad tegoroczną edycją Konkursu sprawują: Prezydent Miasta Białegostoku oraz Przedstawicielstwo Walonia-Bruksela w Warszawie. Dzięki życzliwości licznych sponsorów na zwycięzców Konkursu czekają atrakcyjne nagrody.
Szczegóły na temat Konkursu:  http://neo.uwb.edu.pl

18 mar 2014 XII Edycja Konkursu Recytatorskiego Poezji Rosyjskiej 2014

Zapraszamy zainteresowanych uczniów do udziału w konkursie recytatorskim, organizowanym przez Rosyjskie Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe w Białymstoku. Tegoroczna edycja dotyczy okresu „Srebrnego Wieku” (189…-1922) (A. Achmatowa, A.Błok, I. Bunin, B.Pasternak, S. Jesienin i inni)
Konkurs odbędzie się 04 kwietnia 2014r w Białymstoku. Należy przygotować prezentację dwóch różnych wierszy. Zainteresowani uczniowie powinni zgłosić się do nauczyciela języka rosyjskiego – pani Anny Awier do poniedziałku 24 marca 2014r. wraz z tekstami wybranych utworów.
Anna Awier

14 mar 2014 XI Międzynarodowy Konkurs o Marii Skłodowskiej–Curie 2014

11
12.03.2014r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 9 w Białymstoku odbył się XI Międzynarodowy Konkurs o Marii Skłodowskiej–Curie dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Naszą szkołę reprezentowały: Marta Pasławska oraz Kinga Zajączkowska – uczennice klasy IIe (opiekun p. Marta Kulikowska-Hryń). Po długiej i zaciętej walce dziewczyny zdobyły wyróżnienie. Serdecznie gratulujemy!!
Marta Kulikowska-Hryń czytaj więcej…

14 mar 2014 XVIII Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej 2014 – etap szkolny

Dnia 18 marca 2014 r. (wtorek) o godz. 8.15 w sali 363 odbędzie się etap szkolny XVIII Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej. Tematyka tej edycji obejmuje 1 i 2 Księgę Królewską oraz Ewangelię św. Marka. Zapraszamy!
Helena Maksiewicz

10 lut 2014 Konkurs plastyczny pt. „Morski świat przyszłości”

Organizatorzy: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
Cel konkursu: promowanie, rozpowszechnianie i wzmacnianie wśród dzieci i młodzieży morskiego wizerunku kraju, jak również rozwijanie ich kreatywności, fantazji i wyobraźni plastycznej w odniesieniu do spraw morskich
Uczestnicy: dzieci i młodzież w wieku 6-16 lat – uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów, oraz podopieczni świetlic środowiskowych, ognisk wychowawczych i innych organizacji prowadzących pracę środowiskową na rzecz dzieci i młodzieży
Konkurs będzie przeprowadzony w pięciu kategoriach wiekowych.
Termin nadsyłania prac: 11 kwietnia 2014 r.

Informacje w bibliotece szkolnej.

10 lut 2014 PODLASKIE MISTRZOSTWA W ORTOGRAFII

Podlaskie Mistrzostwa w Ortografii odbywają się zawsze w okolicach tzw. DNIA WAGAROWICZA. Stanowią alternatywę dla tzw. wagarów organizowanych przez uczniów pierwszego dnia wiosny. Stąd dyktando finałowe zawiera zabawną historię pełną pułapek ortograficznych i interpunkcyjnych.
UCZESTNICY:
• Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z Białegostoku, z terenu województwa podlaskiego i szkół z polskim językiem nauczania z Białorusi.
• Od roku 2011 (XII edycja) – studenci podlaskich uczelni.
• Od roku 2013 (XIV edycja) – młodzież szkół gimnazjalnych z Białegostoku i powiatu białostockiego.
• Od roku 2014 (XV edycja) – młodzież z Litwy. czytaj więcej…

19 sty 2014 Giner de los Ríos 2013 czyli konkurs prac szkolnych w języku hiszpańskim

Dominika

Dnia 28 listopada 2013 odbył się konkurs prac szkolnych w języku hiszpańskim Giner de los Ríos. Wzięło w nim udział 98 prac uczniów z całej Polski. Trzecie miejsce w kategorii dla sekcji dwujęzycznej zajęła uczennica klasy II g Dominika Baraniecka (opiekun: p. S. Aparicio Peralta).  Serdecznie gratulujemy!
S. Aparicio Peralta