Zapraszamy na naszą nową stronę - http://3liceum.edu.pl
______________________________________________________________________________________________________________
12 lut 2015 Walentynki w III LO

Si vis amari ama!

Jeśli chcesz być kochanym kochaj!

Walentynki w III LO – 13.02.2015.

Samorząd Uczniowski chcąc, wprowadzić walentynkowy nastrój
zwraca się do uczniów III LO, by jakimś estetycznym, przemyślanym i
oryginalnym elementem swojego ubioru zaakcentowali Dzień Zakochanych.
Chcemy, żeby w szkole było wesoło, kolorowo i romantycznie:). Ci zaś,
których starania będą szczególnie wysoko ocenione przez nauczycieli,
będą zwolnieni w tym dniu z  odpowiedzi ustnych i niezapowiedzianych
kartkówek!

Zachęcamy też do okazywania sobie sympatii i uczuć, poprzez
wrzucanie kartek z życzeniami do skrzynki walentynkowej, która będzie
przygotowana na I piętrze w pobliżu Sekretariatu Szkoły.

Przygotowujemy również kiermasz ciast walentynkowych, z
którego fundusze przeznaczone zostaną na cele charytatywne, bo kochać
to przede wszystkim być blisko potrzebujących.

Śpieszmy się kochać ludzi……….

Samorząd Uczniowski III LO

30 cze 2014 Uroczyste podsumowanie Debat Samorządów Uczniowskich 2014
Marta Błażewicz z kl. II h, Mateusz Zarzecki z kl. II e oraz p. Barbara Majewska

Marta Błażewicz z kl. II h, Mateusz Zarzecki z kl. II e oraz p. Barbara Majewska

26 czerwca 2014 r. w Pałacyku gościnnym Branickich w Białymstoku odbyło się uroczyste podsumowanie Debat Samorządów Uczniowskich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, w których udział wzięli uczniowie PG nr 3 PG nr 5, PG nr 7, PG nr 9, PG nr 11, PG nr 20, PG nr 29 oraz II LO, III LO, V LO i XI LO wraz z opiekunami. Naszą szkołę reprezentowali: Marta Błażewicz z kl. II h i Mateusz Zarzecki z kl. II e oraz p. Barbara Majewska – opiekunka Samorządu Uczniowskiego.
Mateusz Zarzecki został uhonorowany tytułem najlepszego mówcy debaty. czytaj więcej…

26 maj 2014 Spotkanie Zarządu Samorządu Uczniowskiego z panią Dyrektor

W kwietniu odbyło się spotkanie nowego Zarządu Samorządu Uczniowskiego (oraz jego Opiekunów) z Panią Dyrektor Małgorzatą Górniak. Na spotkaniu zostały poruszone istotne sprawy naszej szkoły i jej uczniów. Z dwóch stron padły interesujące pomysły, m.in. organizacja debaty międzyszkolnej i konkursów tematycznych. Rozmawialiśmy również o frontowych drzwiach szkoły, dalszej działalności szkolnego radiowęzła, a także poruszyliśmy temat szkolnego wolontariatu. Spotkanie przebiegło w przyjaznej atmosferze i zmobilizowało Zarząd Samorządu Uczniowskiego do działania.
Samorząd Uczniowski

04 kwi 2014 Uroczyste powitanie nowego Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego 2014

Kamil Al-Janabi – przewodniczący Samorządu Uczniowskiego, Paulina Bazyluk, Krzysztof Krajewski i p. Barbara Majewska – opiekunka SU

Kamil Al-Janabi – przewodniczący Samorządu Uczniowskiego, Paulina Bazyluk, Krzysztof Krajewski i p. Barbara Majewska – opiekunka SU


Dnia 7 marca 2014 w czytelni szkolnej odbyło się uroczyste powitanie nowego Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego. Przypomnijmy,iż uczeń Mateusz Zarzecki ustępuje z funkcji Przewodniczącego a jego następcą zostaje Kamil Al-Janabi. Zgromadzoną młodzież zaszczyciła swoją obecnością Pani Dyrektor Małgorzata Górniak oraz Pani Wicedyrektor Barbara Kalinowska. Obecne również były opiekunki SU pani Ewa Zakrzewska i pani Barbara Majewska. Mateusz Zarzecki podziękował za współpracę życząc nowemu Zarządowi sukcesów i wielu pomysłów na nową kadencję.
Skład Zarządu SU:
Przewodniczący SU: Kamil Al-Janabi kl.2i
Z-ca Przewodniczącego: Adrian Gramacki kl.2b
Skarbnik: Paulina Bazyluk kl.2f
Sekretarz: Krzysztof Krajewski kl.2f
Radiowęzeł: Katarzyna Mazur kl.2d, Kossuth Andrzej kl.2i
Administrator techniczny: Rafał Niewiński kl.2h
Opiekunowie:
p. Barbara Majewska
p. Ewa Zakrzewska czytaj więcej…

04 kwi 2014 Wybory 2014 na stanowisko Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego III LO

1

Dnia 20 lutego 2014 roku w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 3 w Białymstoku zostały przeprowadzone wybory na stanowisko Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego.
W wyborach wzięło udział troje kandydatów: Olga Białokozowicz kl.0g, Ewa Grzywa kl.1h, Kamil Al-Janabi kl.2f
Uprawnionych do głosowania było 813 uczniów oraz 96 nauczycieli i pracowników szkoły, łącznie 909 uprawnionych do głosowania. W głosowaniu wzięło udział 271 osób- 29,81%. Oddano 264 ważne głosy – 29% oraz 7 nieważnych.
Kandydaci uzyskali:
Olga Białokozowicz – 25 głosy- 9,4%
Ewa Grzywa -23 głosy-8,7%
Kamil Al-Janabi – 216 głosów-81,8%
Zgodnie z wyborem uczniów oraz pracowników szkoły funkcję Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego obejmuje Kamil Al-Janabi.
Komisja wyborcza w składzie:
p. Ewa Zakrzewska – opiekun SU
Barbara Skrzypko – kl.1d
Mateusz Zarzecki – kl.2e
Marek Twarowski – kl.3g czytaj więcej…

12 lut 2014 WYBORY DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 2013/2014

Drodzy uczniowie,
Od dnia 12.02.2013r. rusza kampania wyborcza na Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego.
Dokumenty złożyły trzy osoby spełniające kryteria zawarte w regulaminie SU.
Są to:
Olga Białokozowicz kl.0g
Ewa Grzywa kl.1h
Kamil Al-Janabi kl.2f
Kandydat nie może mieć ocen niedostatecznych i dopuszczających na koniec semestru oraz powinien otrzymać przynajmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania.
Kandydaci zbierają podpisy pięćdziesięciu osób popierających jego/jej kandydaturę a wychowawca wydaje opinię na temat danego ucznia. Kandydatów weryfikuje opiekun SU.
Kampania wyborcza trwa do środy 19.02.2014r. Tego też dnia odbędzie debata, podczas której kandydaci odpowiadać  będą na pytania zebranego Sejmiku Uczniowskiego (przewodniczących klas).
Dnia 20.02.2014r (czwartek) w godzinach 10.00-14.00 w sali nr 09 odbędą się wybory. Głosowanie odbywać będzie się podczas przerw w obecności Komisji Wyborczej Głosować będzie mógł każdy uczeń naszej szkoły posiadający legitymację szkolną.
Dnia 21.02.2014r (piątek) zostaną podane oficjalne wyniki głosowania.
Zachęcamy do udziału w głosowaniu.
Opiekunowie SU: Ewa Zakrzewska, Barbara Majewska

18 lut 2012 Wyniki wyborów na przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego

Dnia 17 lutego 2012 roku w Zespole Szkół Ogólnokształcących odbyły się wybory na przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego.
            Kandydatami byli: Weronika Żochowska, Kamila Matys, Aleksandra Walczuk, Kacper Zubrzycki, Adrian Wiszowaty.
            Uprawnionych do głosowania było 874 uczniów. Oddano 365 głosów (41%), w tym ważnych 344 głosy (94%)
            Największą ilość głosów otrzymał Kacper Zubrzycki 237 głosów (64,6%).
Na drugim miejscu uplasowała się Kamila Matys z 50 głosami (14%). Trzecie miejsce zajęła Aleksandra Walczuk:  27 głosów (7,3%), czwarte Weronika Żochowska: 17 głosów (4,6%) i piąty był Adrian Wiszowaty z 13 głosami (3,5%.)
            Serdecznie dziękujemy i gratulujemy.

Komisja Wyborcza w składzie: p. Ewa Zakrzewska, p. Barbara Majewska, Hanna Piekarska, Aleksandra Jankowska, Jakub Sawicki, Karolina Kasiuk

08 lut 2011 Samorząd

WYBORY 2015
samo

Uprawnionych do głosowania było 735 uczniów. Oddano łącznie 310 głosów (42,2%), w tym 298 ważnych (96%) i 12 nieważnych (4%). Frekwencja na wyborach wyniosła 42,2% (najwyższa od 2011 roku). Z uprawnionych do głosowania pracowników szkoły oraz nauczycieli (75 osób) w wyborach wzięło udział 15 osób (20%) oddając 15 ważnych głosów (100%) i 0 nieważnych (0%).
Na stanowisko Przewodniczącego SU III LO zgłosiły się dwie kandydatki: Karolina Kiluk (kl. 1f) oraz Paulina Sewestian (kl. 1g).
Wyniki wyborów przedstawiają się następująco:
1. Paulina Sewestian - 267 głosów (82,2%)
2. Karolina Kiluk – 58 głosów (17,8%)
Komisja Wyborcza w składzie:
mgr Magdalena Bartnicka-Łętowska – opiekun SU, członek komisji
Kamil Al-Janabi – przewodniczący SU, przewodniczący komisji
Krzysztof Krajewski – sekretarz SU, członek komisji
Paulina Bazyluk – skarbnik SU, członek komisji
Serdecznie gratulujemy nowej Przewodniczącej Samorządu Uczniowskiego, Paulinie Sewestian, życzymy owocnej współpracy z dyrekcją szkoły. Oficjalne przekazanie władzy i spotkanie samorządu uczniowskiego odbędzie się w tym tygodniu.
Magdalena Bartnicka-Łętowska

WYBORY 2014

Dnia 7 marca 2014 w czytelni szkolnej odbyło się uroczyste powitanie nowego Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego. Przypomnijmy,iż uczeń Mateusz Zarzecki ustępuje z funkcji Przewodniczącego a jego następcą zostaje Kamil Al-Janabi. Zgromadzoną młodzież zaszczyciła swoją obecnością Pani Dyrektor Małgorzata Górniak oraz Pani Wicedyrektor Barbara Kalinowska. Obecne również były opiekunki SU pani Ewa Zakrzewska i pani Barbara Majewska. Mateusz Zarzecki podziękował za współpracę życząc nowemu Zarządowi sukcesów i wielu pomysłów na nową kadencję.
Skład Zarządu SU: Przewodniczący SU: Kamil Al-Janabi kl.2i, Z-ca Przewodniczącego: Adrian Gramacki kl.2b, Skarbnik: Paulina Bazyluk kl.2f, Sekretarz: Krzysztof Krajewski kl.2f, Radiowęzeł: Katarzyna Mazur kl.2d, Andrzej Kossuth  kl.2i, Administrator techniczny: Rafał Niewiński kl.2h, Opiekunowie: p. Barbara Majewska, p. Ewa Zakrzewska

WYBORY 2013

Dnia 26.02.2013 r. odbyło się oficjalne powitanie przez społeczność uczniowską oraz Dyrekcję III Liceum Ogólnokształcącego im. K. K. Baczyńskiego w Białymstoku, nowego Prezydium Samorządu Uczniowskiego. Skład nowego Prezydium SU: Mateusz Zarzecki – przewodniczący, Marta Szerakowska – z-ca przewodniczącego, Paulina Bazyluk – skarbnik, Weronika Żochowska – sekretarz.
Na początku głos zabrała pani Dyrektor Małgorzata Górniak, która podziękowała byłemu Prezydium SU za efektywną pracę oraz przywitała nowy skład naszych szkolnych władz samorządowych. Następnie głos został przekazany Kacprowi Zubrzyckiemu – byłemu przewodniczącemu SU, który również wyraził swoje słowa wdzięczności do Dyrekcji, byłego składu Prezydium SU, oraz całej społeczności szkolnej za dobrą współpracę. Następnie w podzięce za trud włożony w swoją pracę Kacper Zubrzycki oraz Agnieszka Gaca otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz słodkie upominki. PO tym miłym akcencie zostały przekazane  „insygnia władzy” nowemu przewodniczącemu – jabłko i symboliczne berło- kolorowa kredka, którą ma on w przenośny sposób ubarwić nasze szare życie w naszym liceum.

Po części oficjalnej były i obecny skład Prezydium SU udał się do gabinetu pani Dyrektor, aby omówić aktualne sprawy szkoły i uczniów m.in. przedstawione zostały pomysły na przyszłą działalność.

WYBORY 2012

Dnia 17 lutego 2012 roku w Zespole Szkół Ogólnokształcących odbyły się wybory na przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego.
Kandydatami byli: Weronika Żochowska, Kamila Matys, Aleksandra Walczuk, Kacper Zubrzycki, Adrian Wiszowaty.
Uprawnionych do głosowania było 874 uczniów. Oddano 365 głosów (41%), w tym ważnych 344 głosy (94%)
Największą ilość głosów otrzymał Kacper Zubrzycki 237 głosów (64,6%).
Na drugim miejscu uplasowała się Kamila Matys z 50 głosami (14%). Trzecie miejsce zajęła Aleksandra Walczuk: 27 głosów (7,3%), czwarte Weronika Żochowska: 17 głosów (4,6%) i piąty był Adrian Wiszowaty z 13 głosami (3,5%.)
Serdecznie dziękujemy i gratulujemy.

Komisja Wyborcza w składzie: p. Ewa Zakrzewska, p. Barbara Majewska, Hanna Piekarska, Aleksandra Jankowska, Jakub Sawicki, Karolina Kasiuk

WYBORY 2011

Dnia 19.02.2011r. (piątek) odbyło się głosowanie do nowego Samorządu Szkolnego, pod opieką komisji wyborczej w składzie: Ewelina Gajko – przewodnicząca, oraz członkowie: Magda Rek, Adrianna Kamińska, Jakub Szczygielski, Hubert Malinowski
Wyniki:
Hanna Piekarska – 164 głosy
Marta Wnuszyńska – 109 głosów
Artur Paszkiewicz – 98 głosów
Jakub Sawicki – 36 głosów
38 głosów nieważnych
frekwencja – 49%

Dnia 23.02.2011r. (środa) odbyło się oficjalne przekazanie władzy nowemu samorządowi, w którego skład wchodzą:
Hanna Piekarska – przewodnicząca
Jakub Sawicki – zastępca
Aleksandra Jankowska – skarbnik
Wojciech Wojtkielewicz – sekretarz

WYBORY 2010

Dnia 09 lutego 2010 roku odbyły się wybory do Prezydium Samorządu Uczniowskiego Liceum Ogólnokształcącego Nr 3 im. K. K. Baczyńskiego w Białymstoku.
W głosowaniu jawnym komisja wybrała przewodniczącego Komisji Wyborczej – uczennicę klasy II Magdalenę Rek.
W wyborach wzięło udział 231 osób z klas 0, I, II i III, co stanowi 28% wszystkich uprawnionych do głosowania uczniów.
Wyniki wyborów są następujące:
125 głosów oddano na uczennicę kl. IIe Ewelinę Gajko
59 głosów oddano na uczennicę kl. Ih Emilię Skowrońską
47 głosów oddano nieważnych.
W wyniku głosowania 54% głosujących poparło Ewelinę Gajko i tym samym została ona Przewodniczącą Samorządu Szkolnego.
Komisja Wyborcza w składzie:
mgr Ewa Zakrzewska – opiekun samorządu uczniowskiego/członek komisji
mgr Barbara Majewska – opiekun samorządu uczniowskiego/członek komisji
Magdalena Rek – przewodnicząca komisji – kl. II
Karolina Borowik – członek komisji – kl.0g
Adrianna Kamińska – członek komisji – kl. Ig

03 maj 2010 Młodzieżowa Rada Miejska

23 kwietnia 2010r. w ramach Forum Szkół, odbyło się spotkanie Młodzieżowej Rady Miejskiej w Białymstoku z delegatami samorządów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Naszą szkołę reprezentowały: Ewelina Gajko – przewodnicząca SU oraz Magdalena Rek – zastępca przewodniczącej SU. czytaj więcej…