Zapraszamy na naszą nową stronę - http://3liceum.edu.pl
______________________________________________________________________________________________________________
10 gru 2012 Wsparcie stypendialne dla uzdolnionych uczniów 2012


6 grudnia 2012 r. w Teatrze Dramatycznym im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku odbyła się uroczystość przyznania stypendiów w ramach projektu „Wsparcie stypendialne dla uzdolnionych uczniów 2012”. Unijne wsparcie wręczane było po raz piąty. Odebrało je 200 uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z województwa podlaskiego. Ubiegało się o nie ponad 600 kandydatów. Wśród stypendystów znalazło się dwoje uczniów naszej szkoły: Justyna Czarnowicz z kl. III c oraz Mariusz Dziadel z kl. II e. czytaj więcej…

28 sie 2012 Stypendia dla uczniów i nauczycieli – mojestypendium.pl

Szanowni Państwo,

Ministerstwo Edukacji Narodowej zachęca uczniów, rodziców i nauczycieli do odwiedzenia serwisu www.mojestypendium.pl.

Jest to strona m.in. dla uczniów i nauczycieli, młodych naukowców, artystów i sportowców – wszystkich, którzy szukają możliwości finansowania swojego rozwoju. Mojestypendium.pl to baza aktualnych ofert stypendialnych oraz konkursów naukowych i artystycznych. Dzięki wyszukiwarce każdy zainteresowany może łatwo znaleźć stypendium lub konkurs najbardziej odpowiadający jego pasjom, talentom i potrzebom. W 2011 r. odwiedzający serwis mogli ubiegać się o 15 600 stypendiów o łącznej wartości 111 mln zł. Serwis powstał w 2006 r. i prowadzony jest przez Fundację Dobra Sieć w partnerstwie z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności i Fundacją Orange.

W serwisie www.mojestypendium.pl można znaleźć:

  • Bazę aktualnych stypendiów i konkursów (ponad 4000 informacji z Polski i zagranicy)
  • Artykuły o stypendiach i grantach
  • Konkursy dla stypendystów i dla organizatorów programów stypendialnych
  • Regulacje prawne dotyczące przyznawania stypendiów i raporty z badań rynku stypendialnego

Jednocześnie, Ministerstwo zachęca do udziału w konkursie „Moje stypendium – Opowieści stypendialne” – informacja o konkursie znajduje się poniżej.
„Moje stypendium – Opowieści stypendialne”

28 sie 2012 Stypendium szkolne 2012/2013

Uczniowie ubiegający się o stypendium szkolne proszeni są o zapoznanie się z zasadami przyznawania stypendium. Wnioski wraz z zalącznikami przyjmowane są w gabinecie pedagoga/psychologa.
Informacja dotycząca ubiegania się o stypendium szkolne na rok szkolny 2012-13
Oświadczenie 2012-13
Wniosek stypendium szkolne 2012-2013
Pouczenie

03 sie 2012 Stypendyści III LO – na rok szkolny 2012/2013

Prezydent Miasta Białegostoku przyznał najzdolniejszym uczniom stypendia na rok szkolny 2012/2013 w trzech kategoriach:

  • za wyniki i osiągnięcia w nauce – stypendium naukowe
  • za wyniki i osiągnięcia w nauce – stypendium artystyczne
  • za wyniki i osiągnięcia w nauce – stypendium techniczne

Wśród nagrodzonych znalazło się 17 uczniów III LO:

W kategorii: stypendium naukowe: Zuzanna Błahuszewska, Joanna Jakubowska, Maciej Smółko.
W kategorii: stypendium artystyczne: Joanna Bochenek, Katarzyna Kuptel, Natalia Murawska, Michalina Nowak, Paulina Pruszyńska, Olga Świerzbińska.
W kategorii: stypendium techniczne: Mateusz Antoniuk, Paweł Bajgus, Dawid Czaczkowski, Jakub Czarniecki, Filip Nowicki, Eryk Rutkowski, Wojciech Siemieniuk, Paweł Sikorski.

 

 

15 cze 2012 Stowarzyszenie Edukacji Kulturalnej WIDOK ogłasza X edycję Programu Stypendialnego WIDOK na rok szkolny 2012/2013

W roku szkolnym 2012/2013 przyznamy stypendia o charakterze naukowym. O nasze stypendia mogą ubiegać się gimnazjaliści i uczniowie szkół średnich o średniej ocen nie niższej niż 4.0, mieszkający lub uczący się w Białymstoku, laureaci konkursów i olimpiad przedmiotowych (preferujemy uzdolnienia humanistyczne i artystyczne), posiadający udokumentowane osiągnięcia, pochodzący z niezamożnych rodzin. Bardzo oczekujemy na zgłoszenia od uczniów pochodzących z małych miejscowości, uczących się w Białymstoku. czytaj więcej…

29 maj 2012 „Wsparcie stypendialne dla uzdolnionych uczniów 2012”

Informujemy, że trwa nabór zgłoszeń do projektu

 „Wsparcie stypendialne dla uzdolnionych uczniów 2012”

Wnioski wraz kserokopią dokumentów potwierdzających osiągnięcia uczniów w nauce w roku szkolnym 2011/2012 należy złożyć w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego

do 20 lipca 2012r.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad udzielania stypendiów oraz wnioski znajdują się na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku w dziale Edukacja: http://www.wrotapodlasia.pl/pl/edukacja/stypendia/stypendia_ue

Uczniowie ubiegający się o stypendia proszeni są o dostarczenie wniosków (w formie elektronicznej) wraz z załącznikami do gabinetu pedagoga/psychologa w terminie do 22 czerwca 2012r.

24 maj 2012 Stypendium Prezydenta Miasta Białegostoku na rok szkolny 2012/13

Informujemy, że można ubiegać się o Stypendium Prezydenta Miasta Białegostoku na rok szkolny 2012/13 za wyniki i osiągnięcia w nauce oraz w dziedzinie twórczości artystycznej w terminie do 20 czerwca 2012r.

Wnioski stypendialne do pobrania na stronie: www.bialystok.pl (zakładka Edukacja << Stypendia << Stypendia naukowe)

Uczniowie ubiegający się o stypendia proszeni są o dostarczenie wniosków (w formie elektronicznej) wraz z załącznikami do gabinetu pedagoga/psychologa w terminie do 18 czerwca 2012r.

17 maj 2012 Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci 2012

Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci po raz trzydziesty rozpoczyna rekrutację utalentowanej młodzieży do swojego programu pomocy wybitnie zdolnym.
Co roku Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci otacza opieką finansową oraz merytoryczną ponad pół tysiąca zdolnych dzieci – uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Wśród stypendystów są osoby o wybitnych uzdolnieniach poznawczych, technicznych, ale także plastycznych, baletowych i muzycznych. Fundusz aranżuje kompletny cykl zajęć merytorycznych, sprzyjających doskonaleniu uzdolnień specjalnych oraz spotkania, kształtujące umiejętności interpersonalne oraz służące rozwojowi ogólnemu. Program nie ma charakteru socjalnego – nominacje Funduszu są przyznawane osobom, które mają znaczące osiągnięcia i chcą pracować nad swoim rozwojem.
Wnioski o objęcie pomocą Funduszu złożyć może każdy, również potencjalny beneficjent. Najczęściej czynią to szkoły. Wszyscy zgłoszeni uczniowie otrzymują list z prośbą o wypowiedź na temat swoich zainteresowań oraz dodatkową dokumentację. Zakończenie rekrutacji oraz ogłoszenie wyników planowane jest w październiku 2012 roku. Podstawowym kryterium przyjęcia do programu są udokumentowane wyniki pracy młodych badaczy i twórców.
Nowe zgłoszenia na rok szkolny 2012/13 przyjmowane są do 15 czerwca.
Więcej informacji na stronie: http://www.fundusz.org/program-pomocy-wybitnie-zdolnym

16 maj 2012 XVI edycja Funduszu Pomocy Młodym Talentom Jolanty i Aleksandra Kwaśniewskich.

Pomoc Funduszu przeznaczona jest dla wybitnie uzdolnionych uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w wieku 10 – 17 lat.

Przy rozpatrywaniu wniosków o przyznanie stypendium brana jest pod uwagę ocena potencjalnych możliwości kandydata, jego uzdolnienia, predyspozycje i dotychczasowe osiągnięcia. Stypendia kierowane są w pierwszej kolejności do tych zdolnych uczniów, którym warunki życiowe ograniczają możliwość dalszego rozwoju (sytuacja materialna, miejsce zamieszkania, sytuacja zdrowotna).

 Termin przyjmowania wniosków rozpoczyna się 25 czerwca, upływa 25 lipca 2012 roku.

Zapraszamy do pobrania regulaminu Funduszu oraz kwestionariusza dla kandydatów ubiegających się o to stypendium ze strony internetowej: www.fpbb.pl/news/caly/id/243

19 sty 2012 Stypendium dla uczniów uzdolnionych artystycznie 2012

Patrycja Kowalewska, ucz. kl. III c otrzymała stypendium dla uczniów uzdolnionych artystycznie, ufundowane przez Zarząd Województwa Podlaskiego. Stypendium przyznane jest na rok 2012. Gratulujemy!