Zapraszamy na naszą nową stronę - http://3liceum.edu.pl
______________________________________________________________________________________________________________
30 wrz 2014 Stypendium w dziedzinie twórczości artystycznej uczniom uzdolnionym artystycznie 2014

Informujemy, że można ubiegać się o Stypendium
w dziedzinie twórczości artystycznej uczniom uzdolnionym artystycznie

w terminie do 31 października 2014r.
Szczegóły na stronie: http://www.wrotapodlasia.pl/pl/kultura/stypendia_marszalka /dla uczniow uzdilnionych_artystycznie/

Uczniowie ubiegający się o stypendium proszeni są o dostarczenie wniosków w wersji elektronicznej wraz z załącznikami potwierdzającymi osiągnięcia artystyczne do gabinetu pedagoga/psychologa
do dnia 27 października 2014r.

 

30 maj 2014 Informacje o stypendiach
23 maj 2014 Stypendia Fundacji Edukacyjnej im. Jerzego Guzonia

Fundacja Edukacyjna im. Jerzego Guzonia organizuje III edycję stypendiów dla młodzieży. W roku akademickim 2014/2015 Fundacja zamierza przyznać 400 stypendiów wypłacanych w 10. miesięcznych ratach po 544 zł.
Jeśli:
• zdałeś egzamin maturalny w 2013 lub 2014 roku,
• w roku akademickim 2014/2015 po raz pierwszy podejmujesz studia na polskiej wyższej uczelni,
• mieszkasz na wsi lub w mieście poniżej 30 000 mieszkańców,
• dochód na osobe w twojej rodzinie w 2013 roku nie przekroczył 1008 zł miesięcznie
zapoznaj się z Regulaminem Fundacji i zarejestruj się na stronie
Rekrutacja będzie trwać od 1 licpa do 13 września 2014 roku do godz. 16.00
Brak ograniczeń co do kierunku studiów!
Cała operacja rekrutacji stypendystów odbywa się przez Internet.
Warunki przyznawania stypendiów w Regulaminie Fundacji na stronie www.fejj.pl ”
Wszelkie pytania prosimy kierować na styp.1rok@fejj.pl”

12 maj 2014 Stypendium w dziedzinie twórczości artystycznej uczniom uzdolnionym artystycznie

Uczeń ubiegający się o stypendium powinien być przede wszystkim laureatem bądź finalistą artystycznego konkursu, turnieju, przeglądu, festiwalu lub artystycznej olimpiady na szczeblu międzynarodowym, krajowym lub wojewódzkim. Wniosek o przyznanie stypendium na rok szkolny 2014/2015 należy pobrać ze strony internetowej www.bialystok.pl (zakładka Edukacja/Stypendia/Stypendia artystyczne).

Wypełnione wnioski wraz z załącznikami należy złoży w gabinecie pedagoga szkolnego i psychologa w terminie do dnia 13 czerwca (piątek) 2014 r.

24 sty 2014 Stypendia Marszałka Województwa Podlaskiego uczniom uzdolnionym artystycznie
Zuzanna Siemieniako, ucz. kl. II d z Jarosławem Zygmuntem Dworzańskim Marszałkiem Województwa Podlaskiego

Zuzanna Siemieniako, ucz. kl. II d z Jarosławem Zygmuntem Dworzańskim Marszałkiem Województwa Podlaskiego

23 stycznia 2014 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Białymstoku już po raz dziewiąty odbyła się gala wręczenia stypendiów Marszałka Województwa Podlaskiego uczniom uzdolnionym artystycznie.
W roku 2013 złożono 170 wniosków o stypendia. Wnioski opiniowała siedmioosobowa komisja. Komisja brała pod uwagę zasięg całego terytorium województwa, różnorodność talentów, rozpiętość wiekową, warunki rozwoju talentu. Na podstawie opinii komisji (ekspertów w dziedzinie edukacji kulturalnej z naszego województwa) – Zarząd Województwa Podlaskiego przyznał 60 uczniom uzdolnionym artystycznie stypendium w wysokości po 250 zł miesięcznie każde, na 2014 rok.
Wśród stypendystów znalazły się dwie uczennice naszej szkoły:
Karolina Jakubowska, ucz. kl. III e,
Zuzanna Siemieniako, ucz. kl. II d.
Podczas gali odbyła się także prezentacja talentów stypendystów, poczynając od demonstracji obrazów, poprzez śpiew i recytację, na tańcu kończąc. czytaj więcej…

25 lis 2013 Stypendia Prezesa Rady Ministrów i Ministra Edukacji Narodowej 2013

Marek Twarowski i Aleksandra Wróblewska, ucz. kl. III g

Marek Twarowski i Aleksandra Wróblewska, ucz. kl. III g


22 listopada 2013 r. w Operze i Filharmonii Podlaskiej odbyła się uroczysta gala wręczenia stypendiów Prezesa Rady Ministrów i Ministra Edukacji Narodowej.
Uroczystość prowadzili uczniowie klasy III g – Aleksandra Wróblewska i Marek Twarowski.
Na początku głos zabrał Podlaski Kurator Oświaty Pan Jerzy Kiszkiel, następnie Wicewojewoda Podlaski Pan Wojciech Dzierzgowski.
W roku szkolnym 2013/2014 w województwie podlaskim stypendium Prezesa Rady Ministrów otrzymało 127 uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Wśród nich znalazła się uczennica naszej szkoły Maria Perzyna, ucz. klasy III d. Klasę drugą ukończyła z najwyższą średnią ocen w szkole – 5.83.
Dodatkowo wręczone też zostały stypendia przyznawane przez Ministra Edukacji Narodowej. Otrzymało je 17 uczniów z naszego województwa. To ci, którzy na koncie mają sukcesy w różnych konkursach i olimpiadach.
Orkiestra Zespołu Szkół Muzycznych im. Ignacego Paderewskiego w Białymstoku pod dyrekcją Kazimierza Dąbrowskiego wykonała utwory Miłosza Bembinowa „Drei Objekte In. B” na instrumenty dęte i orkiestrę oraz Ludwiga van Beethovena uwerturę koncertową „Coriolan”, op. 62. czytaj więcej…

23 lip 2013 Stypendium za innowacyjną myśl techniczną 2012/2013 – ośmiu laureatów z III LO!

Wśród 35 laureatów stypendium za innowacyjną myśl techniczną dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów za rok szkolny 2012/2013 znalazło się ośmiu uczniów III LO. Gratulujemy wspaniałych osiągnięć i życzymy dalszych sukcesów! A oto uhonorowani wysokimi stypendiami uczniowie naszej szkoły:
Paweł Bajgus, Dariusz Patryk Wróblewski, Bartosz Łukowicz, Maciej Szczerba, Michał Goworko, Piotr Arciuch, Rafał Niewiński, Jakub Czarniecki.

17 cze 2013 Stypendium Ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania 2013

Wzór wniosku o przyznanie stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania za wybitne osiągnięcia w roku szkolnym 2012/2013 znajduje się na stronie internetowej http://www.kuratorium.bialystok.pl, w zakładce UCZNIOWIE/POMOC MATERIALNA, tytuł Stypendium Ministra Edukacji Narodowej 2013.
Uczniowie ubiegający się o stypendium proszeni są o dostarczenie wypełnionych wniosków w formie elektronicznej do gabinetu pedagoga/psychologa do dnia 21.06.2013
Kandydat do stypendium Ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania powinien spełniać następujące kryteria: czytaj więcej…

21 maj 2013 Stypendium Prezydenta Miasta Białegostoku na rok szkolny 2013/14 za innowacyjną myśl techniczną

Wnioski stypendialne do pobrania na stronie: http://www.bialystok.pl (zakładka Edukacja/Stypendia/Stypendia techniczne)

Uczniowie ubiegający się o stypendia proszeni są o dostarczenie wniosków (w formie elektronicznej) wraz z załącznikami do gabinetu pedagoga/psychologa w terminie do 24 czerwca 2013r.

21 maj 2013 Stypendium Prezydenta Miasta Białegostoku na rok szkolny 2013/14 w dziedzinie twórczości artystycznej

Wnioski stypendialne do pobrania na stronie: http://www.bialystok.pl (zakładka Edukacja/Stypendia/Stypendia artystyczne).

Uczeń ubiegający się o stypendium powinien być przede wszystkim laureatem bądź finalistą artystycznego konkursu, turnieju, przeglądu, festiwalu lub artystycznej olimpiady na szczeblu międzynarodowym, krajowym lub wojewódzkim.

Uczniowie ubiegający się o stypendia proszeni są o dostarczenie wniosków (w formie elektronicznej) wraz z załącznikami do gabinetu pedagoga/psychologa w terminie do 18 czerwca 2013 r.