Zapraszamy na naszą nową stronę - http://3liceum.edu.pl
______________________________________________________________________________________________________________
06 lis 2011 10. Pani Dyrektor Małgorzata Górniak oraz uczniowie uhonorowani stypendium naukowo -artystycznym Stowarzyszenia Edukacji Kulturalnej WIDOK: Magdalena Czajkowska – kl. II e , Dominik Drewnowski – kl. I i, Mateusz Kłak – kl. I f, Agata Łochnicka – kl. I c oraz Tomasz Wróbel – kl. Id, który otrzymał stypendium Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże za wysokie wyniki w nauce i wzorowe zachowanie

10.	Pani Dyrektor Małgorzata Górniak oraz uczniowie uhonorowani stypendium naukowo -artystycznym Stowarzyszenia Edukacji Kulturalnej WIDOK: Magdalena Czajkowska - kl. II e , Dominik Drewnowski -  kl. I i, Mateusz Kłak  -  kl.   I f, Agata Łochnicka -  kl. I c oraz  Tomasz Wróbel -  kl. Id, który otrzymał stypendium Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże za wysokie wyniki w nauce i wzorowe zachowanie

10. Pani Dyrektor Małgorzata Górniak oraz uczniowie uhonorowani stypendium naukowo -artystycznym Stowarzyszenia Edukacji Kulturalnej WIDOK: Magdalena Czajkowska – kl. II e , Dominik Drewnowski – kl. I i, Mateusz Kłak – kl. I f, Agata Łochnicka – kl. I c oraz Tomasz Wróbel – kl. Id, który otrzymał stypendium Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże za wysokie wyniki w nauce i wzorowe zachowanie