Zapraszamy na naszą nową stronę - http://3liceum.edu.pl
______________________________________________________________________________________________________________
06 lis 2011 9. Pani Dyrektor Małgorzata Górniak oraz uczniowie uhonorowani przez Zarząd Województwa Podlaskiego stypendiami za wybitne osiągnięcia i wyniki w nauce w ramach projektu „Wsparcie stypendialne dla uzdolnionych uczniów” : Magdalena Czajkowska – kl. II e, Justyna Czarnowicz – kl. IIc , Katarzyna Gładek – kl. II b, Katarzyna Markowska – kl. III a, Konrad Zuzda– kl. II i, Damian Konopka – kl. I i, Ewa Hrynkiewicz – kl. I h, Izabela Fiedorowicz – klasa I c

9.	Pani Dyrektor Małgorzata Górniak oraz uczniowie uhonorowani przez Zarząd Województwa Podlaskiego stypendiami za wybitne osiągnięcia i wyniki w nauce w ramach projektu „Wsparcie stypendialne dla uzdolnionych uczniów” : Magdalena Czajkowska   - kl. II e, Justyna Czarnowicz – kl. IIc , Katarzyna Gładek – kl. II b, Katarzyna Markowska  - kl. III a, Konrad  Zuzda– kl. II i, Damian Konopka – kl. I i, Ewa Hrynkiewicz  -  kl.  I h, Izabela Fiedorowicz  - klasa I c

9. Pani Dyrektor Małgorzata Górniak oraz uczniowie uhonorowani przez Zarząd Województwa Podlaskiego stypendiami za wybitne osiągnięcia i wyniki w nauce w ramach projektu „Wsparcie stypendialne dla uzdolnionych uczniów” : Magdalena Czajkowska – kl. II e, Justyna Czarnowicz – kl. IIc , Katarzyna Gładek – kl. II b, Katarzyna Markowska – kl. III a, Konrad Zuzda– kl. II i, Damian Konopka – kl. I i, Ewa Hrynkiewicz – kl. I h, Izabela Fiedorowicz – klasa I c