Zapraszamy na naszą nową stronę - http://3liceum.edu.pl
______________________________________________________________________________________________________________
06 lis 2011 8. Pani Dyrektor Małgorzata Górniak oraz stypendyści: Anna Zawojska, ucz. kl. III g – Stypendium Prezesa Rady Ministrów; Maciej Smółko – kl. III c, Jakub Czarniecki – kl. I b – stypendyści Prezydenta Miasta Białegostoku za wyniki i osiągnięcia w nauce, Ewelina Dmochowska – kl. III a, Olga Świerzbińska, kl. II e – stypendystki Prezydenta Miasta Białegostoku w dziedzinie twórczości artystycznej oraz Artur Dyśko z kl. II i – laureat medalu „Diligentiae – za pilność”

8.	Pani Dyrektor Małgorzata Górniak oraz stypendyści: Anna Zawojska, ucz. kl. III g - Stypendium Prezesa Rady Ministrów;  Maciej Smółko – kl. III c, Jakub Czarniecki – kl. I b - stypendyści Prezydenta Miasta Białegostoku za wyniki i osiągnięcia w nauce,     Ewelina Dmochowska  -  kl. III a, Olga Świerzbińska, kl. II e – stypendystki Prezydenta Miasta Białegostoku w dziedzinie twórczości artystycznej oraz Artur Dyśko z kl. II i  - laureat medalu „Diligentiae – za pilność”

8. Pani Dyrektor Małgorzata Górniak oraz stypendyści: Anna Zawojska, ucz. kl. III g – Stypendium Prezesa Rady Ministrów; Maciej Smółko – kl. III c, Jakub Czarniecki – kl. I b – stypendyści Prezydenta Miasta Białegostoku za wyniki i osiągnięcia w nauce, Ewelina Dmochowska – kl. III a, Olga Świerzbińska, kl. II e – stypendystki Prezydenta Miasta Białegostoku w dziedzinie twórczości artystycznej oraz Artur Dyśko z kl. II i – laureat medalu „Diligentiae – za pilność”