Zapraszamy na naszą nową stronę - http://3liceum.edu.pl
______________________________________________________________________________________________________________
21 wrz 2012 Od lewej u dołu: p. Wojceich Jankowski, p. Irena Kędzierzawska, p. Barbara Jarmuszewska, p. Stanisława Szubzda; od lewj u góry: p. Wojciech Panasewicz, p. Dyr. Małgorzata Górniak, p. Jan WIśniewski z żoną

Od lewej u dołu: p. Wojceich Jankowski, p. Irena Kędzierzawska, p. Barbara Jarmuszewska, p. Stanisława Szubzda; od lewj u góry: p. Wojciech Panasewicz, p. Dyr. Małgorzata Górniak, p. Jan WIśniewski z żoną

Od lewej u dołu: p. Wojceich Jankowski, p. Irena Kędzierzawska, p. Barbara Jarmuszewska, p. Stanisława Szubzda; od lewj u góry: p. Wojciech Panasewicz, p. Dyr. Małgorzata Górniak, p. Jan WIśniewski z żoną